De Agnesschool

De Agnesschool

De Agnesschool is een katholieke basisschool met een eigentijds onderwijsprogramma in de wijk Feijenoord.
Het is een kleurrijke wijkschool met veel verschillende nationaliteiten, een enthousiast en vakkundig schoolteam met groepsleerkrachten, vakleerkrachten en ondersteunend personeel.

Wij hebben veertien groepen met een gemiddelde groepsgrootte van 23 leerlingen.

Naast de veertien groepen op de basisschool, werken wij momenteel met vier 0-groepen en twee VVE groepen op onze peuterspeelzaal de Agnes Ukkies.

De Agnesschool en de Agnes Ukkies zijn onderdeel van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs( RVKO).

De Agnesschool werkt volgens het concept van de Rotterdam Children’s Zone . Dat wil zeggen dat onze kinderen 31 uur per week naar school gaan en een uitgebreid lesaanbod krijgen waar naast de “gewone” vakken extra aandacht is voor taal, rekenen, gezonde leefstijl, sport, techniek, studievaardigheden en ‘leren denken’.
Hoe wij dit organiseren en wat de Children’s Zone precies inhoudt leest u onder ‘Leertijduitbreiding’.

Ook het gedrag van kinderen heeft onze aandacht. Onze doelstelling is het gedrag van de kinderen via positieve aandacht te beïnvloeden. Iedere groepsleerkracht doet dat op dezelfde manier. Daarnaast nemen wij deel aan het programma POSITIVE BEHAVIOUR SUPPORT. Dat is een programma op wijkniveau wat heel goed aansluit op onze visie:
Positieve aandacht zorgt voor positief gedrag!

De Agnesschool is een Lekker Fit school, dus wij besteden veel aandacht aan bewegen en gezond leven. In de wijk is ook een schoolsportvereniging.

De school heeft een medewerker ouderbetrokkenheid (MOB)op school. Zij betrekt de ouders via activiteiten en informatie ochtenden bij het onderwijs.

De Agnesschool werkt nauw samen met het schoolmaatschappelijk werk(SMW) en een wijkteam. De schoolmaatschappelijk werkster is op twee vaste dagen op school aanwezig.

De school heeft met betrekking tot de voor- en naschoolse opvang een contract met Stichting Kinderdam.

 

Terug

Persoonsdam 18

3071 EE Rotterdam

010 2909912

post@nullagnesschool-rotterdam.nl