De Agnesschool

De Agnesschool

De Agnesschool is een katholieke basisschool met een eigentijds onderwijsprogramma in de wijk Feijenoord. Het is een kleurrijke wijkschool met veel verschillende nationaliteiten, een enthousiast en vakkundig schoolteam met groepsleerkrachten, vakleerkrach...

Lees verder

Waar de Agnesschool voor staat

Waar de Agnesschool voor staat

Ons streven is de kinderen aan het einde van groep 8 vol zelfvertrouwen, initiatiefrijk, met voldoende kennis, sociaal voorbereid en met een positief mensbeeld naar het Voortgezet Onderwijs te laten gaan om daar hun ontwikkeling voort te zetten. Wij erva...

Lees verder

Onze zorgstructuur

Onze zorgstructuur

Onze zorgstructuur is erop gebaseerd dat we het onderwijs op de Agnesschool zo goed mogelijk willen aanpassen aan de behoeften, mogelijkheden en beperkingen van iedere leerling. Om dit onderwijs goed te verzorgen hebben wij op school naast groepsleerkrach...

Lees verder

Contact

Contact

Gelieve uw post te sturen naar het postadres onderaan deze pagina. Ons gebouw heeft geen brievenbus. Directie: George Leuver, directeur (aanwezig maandag t/m vrijdag) Martine van Reijen, adjunct-directeur  (aanwezig maandag, dinsdag en donderdag)E...

Lees verder

Groepsindeling 2018-2019

De Maantjes worden geleid door Zoë Peeters, Irene Mak en Debbie Bosch De Sterretjes worden geleid door Mireille Lusse, Tamara Delwel en Zoha Ayari De Zonnetjes worden geleid door Saskia Chotkoe, Manouk Putzer en E...

Lees verder

Schooltijden

Schooltijden

Agnes Ukkies maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.30 uur - 11.30 uur 12.30 uur - 15.30 uur  Groepen 1 en 2 maandag, dinsdag en donderdag 08.30 uur – 15.30 uur  woensdag en vrijdag 08.30 uur – 12.30 uur Groepen 3 to...

Lees verder

Leertijduitbreiding

Leertijduitbreiding

De leerlingen op de Agnesschool krijgen per week meer lestijd aangeboden. Zij gaan namelijk 30 uur per week naar school.Wij bieden de kinderen een uitgebreid lesprogramma aan waar naast de 'reguliere' vakken extra aandacht is voor taal, rekenen, gezonde l...

Lees verder

Ouders

Ouders

Medewerker Ouderbetrokkenheid Een belangrijke schakel tussen ouders en school is onze medewerker ouderbetrokkenheid. Haar naam is Karin Boons. Zij organiseert ouderactiviteiten, ouder-informatiebijeenkomsten, is aanspreekpunt voor ouders en biedt hen ee...

Lees verder

Gezond overblijven

Gezond overblijven

Alle leerlingen eten tussen de middag op school. Wij volgen een zogenaamd continurooster. De leerlingen van de groepen 1 t/m 8 eten, onder begeleiding, in hun eigen klas. Daarna gaan de kinderen lekker buitenspelen. Door onze kok wordt twee maal pe...

Lees verder

Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Van ouders vragen wij een vrijwillige bijdrage per leerling van €45,- om allerlei feesten en activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, de sportdag en de schoolreis te kunnen organiseren. U kunt er voor kiezen om het bedrag in éé...

Lees verder

Privacy

Privacy

Op 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) van kracht. Over deze privacyregelgeving heeft u de afgelopen periode ongetwijfeld al iets gehoord. Onze school is onderdeel van Stichting Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs...

Lees verder


Persoonsdam 18

3071 EE Rotterdam

010 2909912

post@nullagnesschool-rotterdam.nl