Agnes Ukkies

Agnes Ukkies

Wij zijn de peuters in de 0 groep van de Zonnetjes, de Sterretjes en de Maantjes.  Samen vormen wij de Agnes Ukkies en komen vanaf 2,5 jaar naar school. Er wordt gewerkt met  Piramide, een methode die voornamelijk gericht is op taal. Rekenen bij de peuters is ook taal; begrippen als groot, klein, vol, leeg, minder, evenveel enzovoort , horen daarbij. Elke dag wordt er geteld en worden de kleuren benoemd.

Samen met de kleuters in groep 1 en 2 worden dezelfde thema’s behandeld,  zodat  er een doorgaande leerlijn is gewaarborgd. 

Als de groepen gaan beginnen krijgen ouders de kans om een kwartier met hun kind in de klas mee te spelen, zodat de overgang van huis naar school rustiger verloopt. Dit wordt de spelinloop genoemd. 

Elk jaar hebben we een kennismakingsgesprek met de ouders, die de ruimte krijgen om alles te vertellen over hun kind en hun verwachtingen naar de school toe.

Soms komen de juffen op huisbezoek, om het kind in zijn eigen vertrouwde omgeving te zien en de band sterker te maken. 

Peuters ontwikkelen zich in het spelen, met ontdekken en zich te bewegen. In de klas speelt de juf met de kinderen mee; ze komt een kopje thee halen in de huishoek of maakt samen een hoge toren van blokken in de bouwhoek. Ze knutselt samen met hen een werkje en zingt liedjes aan de grote tafel. Ze doet mee met tikkertje op het plein of leest een boekje voor in de leeshoek. Spelenderwijs wordt  taal, de sociaal-emotionele ontwikkeling,  het rekenen en de motoriek  eigen gemaakt. Zo worden de kinderen uitgedaagd en groeit hun ontwikkeling. 

Het is belangrijk dat de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen in de klas, zodat ze het leuk vinden om naar school te komen.

Klik hier om onze inspectierapporten van de GGD te zoeken.

 

Terug

Persoonsdam 18

3071 EE Rotterdam

010 2909912

post@nullagnesschool-rotterdam.nl