Agnes Ukkies

Agnes Ukkies

Wij zijn de peuters in de 0 groep van de Zonnetjes, de Sterretjes en de Maantjes.  Samen vormen wij de Agnes Ukkies en komen vanaf 2,5 jaar naar school. Er wordt gewerkt met  Piramide, een methode die voornamelijk gericht is op taal. Rekenen bij...

Lees verder

Groepen 1/2

Groepen 1/2

Op de Agnesschool laten wij de kinderen spelenderwijs zo veel mogelijk leren, waarbij we initiatieven en creativiteit van de kinderen stimuleren. De kinderen van groep 1 en de kinderen van groep 2 zitten samen in één klas. De kinderen leren ...

Lees verder

Groepen 3

Groepen 3

Van groep 2 naar groep 3 is een grote verandering voor kinderen. Sommige kinderen vinden het heerlijk om aan een tafeltje in schriftjes te gaan werken, maar veel kinderen missen zeker in het begin het spelen. Wij proberen hierop aan te sluiten door spelen...

Lees verder

Groepen 4

Groepen 4

Hieronder vindt u een beschrijving van het lesaanbod in groep 4. Lezen De leesmethode Estafette hanteert drie verschillende aanpakken om tegemoet te komen aan verschillen in instructiebehoeften van leerlingen. De kinderen krijgen vier keer per week les....

Lees verder

Groepen 5

Groepen 5

Hieronder vindt u een beschrijving van het lesaanbod in groep 5.   Spelling  Met spelling komen de volgende categorieën erbij: kilo-woorden, komma-s-woorden, centwoorden, komma-s-meervoudwoorden, politiewoorden, colawoorden en tropischwo...

Lees verder

Groepen 6

Groepen 6

In groep 6 leren de kinderen weer veel nieuwe dingen! We beginnen elke dag met een gezamenlijk praatje over de dag en wat we hebben beleefd.   Rekenen In groep 6 leren de kinderen rekensommen zoals 48 x 18 en worden de deelsommen aangeboden via de...

Lees verder

Groepen 7

Groepen 7

In groep 7 wordt veel aandacht besteed aan rekenen, taal en spelling. De leerlingen krijgen deze vakken elke dag.   Rekenen Op het gebied van rekenen zullen onder andere aan bod komen: cijferend rekenen, breuken, kommagetallen, procenten en verhou...

Lees verder

Groepen 8

Groepen 8

Het laatste jaar op de basisschool. Een spannend en druk jaar aangezien de tijd aanbreekt van afsluiten en afscheid nemen. De schoolvakken Wij hebben twee keer technisch lezen en twee keer begrijpend lezen in een week. Daarnaast krijgen de kinderen elke...

Lees verder


Persoonsdam 18

3071 EE Rotterdam

010 2909912

post@nullagnesschool-rotterdam.nl